Home
Wie zijn wij
Diensten
Administratie
Advisering
Fiscaal advies
Salarisadministratie
Inkomstenbelasting
Overige diensten
Tarieven
Nieuws
Links
Contact

 

 

 


 Boekhouding

Veel ondernemers hebben te weinig tijd om de boekhouding regelmatig bij te werken. Van een regelmatige tussentijdse controle op de behaalde resultaten is dan veelal ook geen sprake.
Inschakeling van een administratiekantoor is daarom aan te bevelen.
Administratie Advieskantoor Sernee bv verwerkt op uiterst secure wijze de van cliënten ontvangen bescheiden.
Indien gewenst produceert Administratie Advieskantoor Sernee bv maandelijkse overzichten, zodat de ondernemer in één oogopslag kan zien hoe zijn onderneming er voor staat.
Hierdoor kan de ondernemer op ieder moment van het jaar ingrijpen als blijkt dat de beoogde resultaten stagneren of uitblijven. 

 

 

 

 

 

Op het gebied van uw financiele administratie ondersteunen wij u.

 

Financiële begeleiding voor bijvoorbeeld:

- de administratie opzetten;

- de administratie invoeren;

- de jaarrekening samenstellen;

- eventueel tussentijdse rapportages verzorgen;

- eventueel cijfers van het verslagjaar herleiden naar toekomstig beleid.

 

Administratie Advieskantoor Sernee B.V. | rob@sernee.net